Spółdzielnie Socjalne
Spółdzielnie Socjalne

Czym są spółdzielnie socjalne?

Spółdzielnie socjalne są zakładane przez osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji na rynku pracy, np. z powodu swojej niepełnosprawności, długotrwałego bezrobocia, bezdomności. Założenie własnego przedsiębiorstwa społecznego pozwala im wziąć sprawy w swoje ręce i aktywnie działać na rzecz poprawy swojej sytuacji. Przedsiębiorstwo społeczne różni się od innych przedsiębiorstw tym, że ma obowiązek stawiać cele społeczne ponad zysk. Ważnym celem jego działania jest stworzenie stabilnych miejsc pracy w godziwych warunkach i za sprawiedliwą płacę.

Dlaczego warto korzystać z usług spółdzielni socjalnych?


Kupując w spółdzielniach socjalnych, masz pewność, że wspierasz przedsiębiorstwo działające etycznie bez zarzutu:
-przedsiębiorstwo, w którym dochód z pracy trafia bezpośrednio do osób, które tę pracę wykonują
-przedsiębiorstwo, w którym członkowie i członkinie podejmują decyzje w sposób demokratyczny
-przedsiębiorstwo zobligowane do inwestowania w rozwój własny i rozwój społeczności lokalnej, w ramach której funkcjonuje.

Spółdzielnia socjalna to szansa na rozwój osobisty, zawodowy i społeczny jej członków/iń. Praca w spółdzielni to dla nich nie tylko sposób na uporanie się z zagrożeniem wykluczeniem społecznym, ale też możliwość aktywnego działania społecznego. Wśród licznych celów społecznych realizowanych przez przedsiębiorstwa społeczne znajdują się między innymi:
-tworzenie nowych miejsc pracy
-wspieranie ochrony środowiska
-działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju
-polepszanie dostępu do edukacji i rozwoju zawodowego
-krzewienie idei edukacji ustawicznej
-pomaganie osobom w trudnej sytuacji życiowej

Przedsiębiorstwo społeczne, by przetrwać musi zarabiać. Kupuj zatem w spółdzielniach socjalnych, wesprzyj realizację ważnych społecznie celów!